Ο όρος “speciality”

Όλες οι ποικιλίες καφέ που χρησιμοποιούμε είναι “speciality”, δηλαδή καλλιεργούνται σε περιοχές με ιδιαίτερα μικροκλίματα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι χαρακτηρίζουν ένα κομμάτι γης, όπως:

 • το ανάγλυφο και η σύνθεση του εδάφους (NPK, ιχνοστοιχεία, οργανική ουσία, pH)
 • η ηλιακή ακτινοβολία
 • το υψόμετρο
 • η ηλιοφάνεια
 • η θερμοκρασία
 • ο άνεμος
 • η υγρασία, τα νέφη, οι βροχοπτώσεις καθώς και η ύπαρξη μεγάλων επιφανειών νερού (λίμνες)
 • η βλάστηση
 • Οι παράγοντες λοιπόν αυτοί είναι τόσο μοναδικοί και αρμονικά συνδεδεμένοι μεταξύ τους ώστε να προσδίδουν ξεχωριστά γευστικά και αρωματικά χαρακτηριστικά στους καρπούς που παράγονται στην τοποθεσία αυτή.

  Ένα ρόφημα καφέ “speciality”, οφείλει:

 • να προέρχεται από μια τέτοια περιοχή και να έχει πλήρη ιχνηλασιμότητα
 • να κατέχει τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν τη συγκομιδή
 • την ωμή επεξεργασία
 • την αποθήκευση
 • το καβούρδισμά του
 • καθώς επίσης και την τελική παρασκευή του σε ρόφημα με βαθμολογία μεγαλύτερη του 80/100
 • Εμείς, δουλεύουμε αποκλειστικά με ποικιλίες καφέ “speciality”, εισάγοντάς τες κατ’ ευθείαν από παραγωγούς (direct trade), δίνοντας βαρύτητα στον ποιοτικό έλεγχο ώστε να αποκτούμε τις καλύτερες παρτίδες (lots) από κάθε σοδειά.

  Από εκεί και πέρα, το καβούρδισμα γίνεται σε μικρές ποσότητες, με τον ίδιο τρόπο, από το ίδιο χέρι και με εκκλησιαστική πάντα ευλάβεια, αναδεικνύοντας έτσι τη μοναδικότητα κάθε παραγόμενου κιλού.