Στα πλαία της φιλοσοφίας μας για την εισαγωγή, επεξεργασία και διάθεση microlot μέσω του fairtade, καλωορίζουμε νέο blend από τον Παναμά. Σας περιμένουμε να το απολαύσετε.